Enligt mamman till den femårige pojken har han bara träffat sin pappa ett fåtal gånger och har väldigt få andra manliga förebilder. Mamman befarar att frånvaron av en far kan göra pojken extra sårbar.

Därför vände hon sig till socialnämnden och bad att få en kontaktfamilj. Men nämnden sa nej med motiveringen att pojken inte har något särskilt vårdbehov som kan motivera insatsen.

Mamman överklagade till förvaltningsrätten som anser att kommunen fattat ett riktigt beslut. Att pojken saknar en manlig förebild är inte i sig något som nödvändigtvis leder till ett behov av kontaktfamilj, anser domstolen.