På tomten i Fyrislund, som är omkring 63 000 kvm, skall ungefär 40 000 kvm markyta asfalteras.

Vinnande anbudsgivaren Hent Sverige ska bygga verkstads- och administrationslokaler, servicehall, förråd, miljöstationer, en biogasbyggnad och ramper för bussuppställning med tankutrustning _ totalt omkring 10 000 kvm. Kostnaderna beräknas till 401 miljoner kr – mellan 40 och 60 miljoner lägre än kalkylerat.

Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, är så klart belåten med avtalet som skrevs på under fredagen.

Artikelbild

– Jag är väldigt nöjd med att vi har kunnat landa det här. Genom ett aktivt och intensivt arbete inför upphandlingen och genom tydlig konkurrensutsättning har vi i mark- och husentreprenad lyckats sänka kostnaderna med många miljoner. Vi vill samtidigt hälsa en ny aktör välkommen till Uppsalamarknaden, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Redan i maj körde markarbetena igång, och byggstarten sätter igång i nu i månadsskiftet.

I kontrast till den omgivande asfalten får den nya stadsbussdepån ett så kallat sedumtak, alltså ett tak täckt av gröna fettbladsväxter