Tingsrätten har redan beslutat att fyra miljoner kronor ska säkras från en av de misstänkta eftersom pengarna kan komma från narkotikahandel. Om mannen fälls kan motsvarande summa förverkas, men det är oklart hur mycket pengar som ännu kunnat säkras. Åklagarnas misstankar pekade i inledningsskedet på att verksamheten dragit in åtminstone sex miljoner kronor.

De huvudmisstänkta tros ha stått bakom omfattande försäljning av narkotikaklassade preparat på nätet. Beställningar och kontakt med kunder misstänks ha skett via krypterade mejl, men utredarna har ändå lyckats identifiera ett antal misstänkta köpare som kan vänta sig åtal, såvida de inte godkänner strafförelägganden för ringa narkotikabrott.

I slutet av januari slog polisen till och grep fyra Uppsalabor, tre män och en kvinna, i en samlad aktion. De häktades senare för grovt narkotikabrott respektive synnerligen grovt narkotikabrott - en ny brottsrubricering som införts för de allvarligaste narkotikabrotten. Straffet är fängelse i lägst sex år. Ytterligare en man har under utredningens gång delgivits misstanke om medhjälp till narkotikabrott. I förhör har alla misstänkta nekat till brottsanklagelserna.

Förundersökningen som lämnas in till Uppsala tingsrätt på fredagsförmiddagen är så omfattande att den inte kommer att kunna överföras till digitala media, för att lämnas ut till allmänheten och press, förrän kommande vecka. Rättegången startar 24 maj och beräknas pågå under åtta rättegångsdagar.