– Läget är katastrofalt och det har förekommit grova kränkningar och våld och nu får det vara nog. Trakasserierna har pågått så länge, runt ett och ett halvt år, och varken skolpersonal eller rektor gör något åt situationen, säger en förälder till UNT.

Föräldern anser att tillsynen är extremt dålig på skolan, att eleverna lämnas vind för våg på skolgården och att skolpersonalen ofta säger till föräldrar som tar upp incidenter, att de inte sett något hända eller att det är elevernas ansvar att gå till en vuxen och berätta.

– Barnen vågar inte säga till, de kan också vara hotade av andra barn. Det har förekommit att äldre elever tagit strypgrepp på de yngre och att de slagit och sparkat dem, säger föräldern.

Artikelbild

| Anmäld. Årstaskolan har blivit anmäld till Skolinspektionen av flera föräldrar som har elever på skolan.

Nyligen kom fyra anmälningar från föräldrar in till Skolinspektionen. Ett barn ska vid flera tillfällen ha blivit slagen och fasthållen och fått synliga märken. Barnet ska också ha blivit upptryckt mot en container och hotad att bli slagen om hen inte hoppade. Flera gånger har föräldern haft svårt att hitta sitt barn vid hämtning.

"Jag har kontaktat skolan flera gånger men ändå händer detta om och om igen. Jag har försökt prata, prata, prata men det blir ingen bättring," skriver föräldern som tidigare framfört sina synpunkter till både lärare och rektor.

På Årstaskolan finns förskoleklasser med femåringar. Där finns lågstadium och klasser upp till årskurs 5, med 10 till 11-åringar.

En annan anmälare skriver: "En grupp äldre elever på skolan går på de yngre eleverna med sparkar, slag och verbalt, och håller fast barnen, dunkar deras huvuden i marken och håller för deras munnar så att de inte kan andas". Den förälderns barn är rädda och vill inte gå till skolan.

Artikelbild

| Rektor. Carina Bellbring säger att Årstaskolan nu tar itu med problemet.

En annan förälder skriver i sin anmälan hur den sett barn på skolgården vid flertal tillfällen utan tillsyn, och hur de ensamma hamnat i våldsamma situationer. När föräldern talar om detta för personal, får den en axelryckning till svar. Anmälan är gjord till områdeschefen men föräldern har inte fått återkoppling.

"Nästan dagligen hör jag hur andras barn drabbas av våld (ansiktena intryckta längs väggarna eller i gruset/asfalten, blivit spottade på, fått blåtiror, knuffade," skriver en annan anmälare vars barn farit illa under lek som urartade. Den föräldern anser att den här typen av händelser har normaliserats.

– Klimatet är tufft! De äldre barnen som går i årskurs två, tre kränker de yngre barnen verbalt med svordomar och hot, och knuffar dem så att de flyger ganska långt, berättar en annan vårdnadshavare för UNT.

Hen reagerar på att rastvakterna står i grupp på skolgården och pratar med varandra i stället för att sprida ut sig.

– Om personalen skulle cirkulera skulle de se vad som händer. Jag har sett elever stå utanför skolans gränser och ibland sagt åt dem att sluta vara på de yngre barnen. Det tuffa klimatet kryper ner i åldrarna. Barn som blir trakasserade så här kommer att bete sig likadant mot yngre när de blir lite äldre.

Årstaskolans rektor, Carina Bellbring, känner till anmälningarna.

– Det är jättetråkigt. Vi har haft vissa incidenter, men jag känner inte igen den mörka bild som anmälningarna ger. Här på skolan är det 530 elever och ibland händer det saker. Det gör det på alla skolor. Den skola som säger annat är inte uppriktig, säger Carina Bellbring som under året rapporterat in åtta incidenter till Uppsala kommun.

Känner du inte alls igen beskrivningen av en hård situation på skolan?

– Jo, vi har märkt att klimatet har hårdnat på senare tid, bland annat språkligt: svordomar och fula ord har ökat.

Föräldrar anser att tillsynen av eleverna på skolgården är väldigt dålig?

– Från och med september har vi anställt extra personal för att stödja vissa elever bland annat på rasterna. Vi tar itu med här nu och har delat in skolgården i fyra ansvarsområden, så alla vet vad de ansvarar för. Scheman är omgjorda för att fler vuxna ska vara ute samtidigt och vi har delat in lunchen i tre perioder. Vissa lekar tillåter vi inte längre. Då det förekommit att kamp- eller brottningslekar urartat och slutat med att någon blivit slagen, säger Carina Bellbring.

Andra åtgärder som vidtagits är att eleverna fått tala om var någonstans på skolan de känner sig otrygga, i klassrummen har man pratat om hur man ska bete sig mot varandra och eleverna har fått rösta fram ett gemensamt värdeord. Det blev ordet polare som också står för: vi är positiva, omtänksamma, vi lyssnar, tar ansvar och vi visar respekt och är empatiska.