Larsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han skriver att han vill att kommunen utreder möjligheten att införa kommunalt finansierade väktare som rör sig på olika platser i kommunen.

Enligt Larsson är bakgrunden till förslaget de bärplockare från andra länder som ska ha orsakat ordningsstörningar i kommunen. I sin motion konstaterar Larsson också; "Det fanns en påtaglig oro bland innevånarna i de delar av kommunen som blev utsatta för detta".

Vidare menar Larsson att polisen inte har de resurser som krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen i kommunen.

Frågan kommer nu att utredas av tjänstemän i kommunen.