Totalt har Lars Westin, som har uppdraget att sälja anläggningen, haft sex visningar för ett tiotal intressenter. Av intressenterna är det fyra stycken som lämnat bud på den Kinainspirerade fastigheten samt berättat vilken typ av verksamhet de vill driva.

–Vi håller för tillfället på att utvärdera de olika buden, förklarar Lars Westin.

Utvärderingen gör Lars Westin tillsammans med den kinesiska ägaren Jongchun Li. Westin förklarar att det är viktigt att anläggningen drivs vidare på ett sätt som ligger i linje med den nuvarande ägarens tankar och idéer.

Ambitionen är att de ska vara klara med utvärderingsarbetet under hösten eller tidigt i vinter.

– Om det ska vara möjligt för en ny ägare att komma igång med en verksamhet i Dragon Gate till sommaren 2018 så är det en nödvändighet, säger Lars Westin.

Vilken typ av verksamhet som de olika intressenterna vill driva vill Westin inte gå in på i dag.

– Anläggningen är byggt på ett visst sätt och samtliga bud som vi fått handlar om att driva verksamheten vidare där, mer än så kan jag inte säga innan utvärderingen är klar, säger Lars Westin.

Lars Westin har tidigare förklarat att det varit svårt att värdera och sätta ett pris på anläggningen. Han har dock förklarat att han trott att ett bud skulle hamna på 0 till 100 miljoner kronor.

– Buden ligger på upp till hundra miljoner kronor, men inte över det, säger Lars Westin.