Efter den sjätte februari kommer att nytt beslut att fattas för de cirka 60 ensamkommande.

– Vi väljer att göra så eftersom både behov och förutsättningar ändras hela tiden. År 2015 byggde vi ut vårt mottagande kraftigt. Nu drar vi ned. Bara en ensamkommande har kommit till Älvkarleby kommun i år, säger Anett Aulin (S) ordförande i utbildnings- och omsorgsnämnden.

Älvkarleby kommun har fått 840 000 kronor i stöd av regeringen, men har en kostnad på 1,5 miljoner kronor för de ensamkommande.

– Vi anser att vi hade råd att ge lite extra så att våra 18-åringar ska kunna få gå klart sin skolgång i lugn och ro.