Kommunen har sökt och blivit beviljade 2 635 000 kronor för 28 förstelärare och en lektorstjänst. Karriärtjänsterna är redan tillsatta och pengarna kommer att läggas på befintliga tjänster.

– Vi har maxantalet med 29 personer idag och vi utökar inte antalet, säger Henrik Hedqvist, utbildningschef.

Det statliga bidraget är till för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Pengarna ska användas till att täcka löneökningen för karriärtjänsterna. I Tierps kommun får 28 förstelärare ett lönepåslag med 5 000 kronor i månaden och lektorstjänsten har ett påslag med 10 000 kronor i månaden. Karriärtjänsterna är treårsförordnanden.