Pengar för projektet har sökts från Leader Upplandsbygd och Föreningslyftet, men det har varit oklart vem som skulle stå för bygglovsavgiften. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog nyligen upp frågan och planen är nu att Östhammars kommun finansierar bygglovsavgiften med anledning av att kommunen äger fastigheten.