I höstas genomförde centrumutvecklaren Marlene Hassel på uppdrag av Företag i samverkan workshops vid tätorterna i Östhammars kommun genom en utvecklingscheck från Upplandsbygd. Nu har planerna på ett större samfinansierat projekt på två år växt fram, och en ansökan har lämnats till Upplandsbygd och Jordbruksverket.

Målet är att tillsammans med lokala aktörer utveckla och göra den egna orten mer attraktiv och levande i samverkan med Östhammars kommun. Det berättar Micaela Zackrisson, handelsutvecklare från Företag i samverkan.

– Vi hoppas att det mera långsiktigt även spiller över på handel och serviceföretagen. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar att leva i och verka på våra orter.

Trots att projektet inte beviljats ännu är några arbetsgrupper redan igång. Ett tag före påsk var det full fart vid Gimobadet där träd röjdes och ny brygga och ramp snickrades.

– Det finns många eldsjälar som vill göra insatser för sin hemort, säger Micaela Zackrisson.

I augusti hoppas hon att projektet ska vara igång – om det beviljas.

– Jag tror de flesta vill skriva under på det här, samverkan stärker oss alla. Blir det ett negativt besked så har vi i alla fall försökt.