Den 9 maj har vårdstyrelsen sitt nästa möte. Inför det mötet hade politikerna i arbetsutskottet ett möte tidigare i veckan, men något förslag till beslut om nattjourerna togs inte. Det fanns inte heller några handlingar som oppositionen fick ta del av.

– Däremot finns ett förslag som är så pass klart att det ska förhandlas med facken, men det vill majoriteten inte lämna till den politiska oppositionen. Det är inte olagligt, men det är väldigt ovanligt, säger Anna-Karin Klomp (KD) som är andre vice ordförande i vårdstyrelsen.

Gjorde ni i alliansen aldrig så förra mandatperioden?

– Jag ska inte säga aldrig. Men jag kan inte minnas att det var så någon gång.

Vårdstyrelsens ordförande, regionrådet Malena Ranch (MP), försvarar agerandet.

– Självklart kommer alla partier att få se förslaget när det är politiskt färdigberett. Vi får ha ett extra arbetsutskott inför mötet 9 maj, eller skjuta på det.

Kan förslaget gå till de fackliga organisationerna om det inte är färdigt?

– Det är utskickat som ett arbetsmaterial. Samrådet sker på tjänstemannanivå, där är inte vi politiker med.

Hur blir det med dialogmöte i Östhammar?

– Det ska bli av. Men vi har inget mötesdatum, eftersom vi inte vet hur slutförslaget blir. Vi vill att det ska vara så tydligt som möjligt.

Ligger planen på att stänga nattjourerna fast?

– Vi har fått in många synpunkter från verksamheter och medborgare som vi behöver väga in i arbetet med att ta fram ett politiskt förslag. Vi kommer att göra en del förändringar jämfört med ursprungsförslaget, och vi behöver hitta effektiva lösningar för hur vi skapar en trygg och god vård i hela länet, säger Malena Ranch.

KD och C har deklarerat att partierna inte stödjer förslaget om att stänga nattjouren i Östhammar och Tierp.