Selous har fler lejon, flodhästar och bufflar än något annat område i Afrika, säger Allan Carlson, ansvarig för Afrikafrågor på WWF i Sverige.

Tills ganska nyligen hade Selous – som är lika stort till ytan som Danmark och finns med på FN:s världsarvslista – också en mycket stor stam av elefanter men tjuvjakten har minskat antalet från 120 000 till 15 000. Samtidigt har koncessioner delats ut till gruv- och oljebolag i reservatet.

I den sydvästra delen håller ett ryskt bolag på att utvinna uran, säger Allan Carlson.

WWF vill nu uppmärksamma hoten för att vända utvecklingen. Man stöttar parkförvaltningen, bland annat med utrustning till parkvakterna, och med inköp av drönare som används mot tjuvjakten.

Selous är sedan 2014 listat som ett hotat världsarv. I sommar ska FN ta ställning till om den klassificeringen ska stå kvar.

Vårt mål är att få FN att sätta press på regeringen i Tanzania så att exploateringen kan hejdas, säger Allan Carlson.