Förhoppningen har länge varit att torsdagens så kallade trilogförhandling i Bryssel ska bli den sista. Det är dock fortsatt starkt osäkert om förhandlarna från EU-kommissionen, medlemsländerna och parlamentet kan nå i mål den här gången heller.

Jag tror att det är svårt att göra det. Just nu ser jag inte riktigt tillräckligt mycket svängrum för att vi ska kunna landa detta i dag, säger svenske EU-parlamentsledamoten Fredrick Federley (C) som tillhör parlamentets huvudförhandlare.

Federley anser att EU-länderna fortfarande har ett för "snävt" mandat, exempelvis vad gäller den så kallade innovationsfonden, där utsläppsrätter placeras för att kunna stötta nytänkande företag och industrier.

De har inte riktigt öppnat för någonting som vi kan vara nöjda med utan har stoppat in att det ska vara regional balans för de medlen, vilket är en position som är rätt långt från parlamentet, som säger att det är de bästa projekten som ska få pengarna, säger Federley.