USA:s president Donald Trump kommer i dag att underteckna en presidentorder som ska minska skattetrycket, och två inlagor gällande en översyn av finansiella företagsregler, enligt Vita huset.

Enligt presidentordern ska skattebestämmelser som utfärdades 2016 ses över för att avgöra om de innebär en otillbörlig ekonomisk börda för skattebetalare.

Inlagorna innebär en granskning av delar av Dodd-Frank-lagen, som antogs av president Barack Obama.