Personer med typ 1-diabetes lider ökad risk för att drabbas av retinopati, kärlskador på näthinnan i ögats bakre del. I Sverige och i många andra länder undersöks patienter som inte har tecken på förändringar vartannat år. Nu föreslår forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i New England Journal of Medicine, att antalet undersökningar i stället bör baseras på den enskilde patientens risk för retinopati, skriver Dagens Medicin.

Björn Eliasson, adjungerad professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, tycker att resultaten är väldigt intressanta.

De skulle inte behöva undersökas lika ofta som i dag. Det skulle i sin tur minska sjukvårdens arbetsbelastning utan att diagnostiken av åtgärdskrävande förändringar fördröjs, säger han till tidningen.

Forskarna har analyserat fler än 24 000 bilder från närmare 1 400 patienter som har följts i mer än 30 år, och tagit fram en algoritm som beräknar risken för retinopati.

Med det nya förslaget på strategi för hur ofta de olika patienterna bör undersökas skulle antalet screeningtillfällen kunna halveras, skriver forskarna.