Regeringen vill göra sig av med det statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding. Bolaget bildades i samband med avregleringen för att privatisera och sälja ut apotek till småföretagare samt tillhandahålla exempelvis IT- och inköpstjänster under startperioden.

I dag fungerar det som ett servicebolag. Enligt regeringen är inte ägandet i Apoteksgruppen Holding effektivt för att förbättra apoteksmarknaden. "Därför är det naturligt att staten avyttrar sitt ägande i holdingbolaget", skriver näringsminister Mikael damberg (S) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Några planer på att minska ägandet i statliga Apoteket finns inte. Enligt artikelförfattarna "kan Apoteket driva utvecklingen mot ett större fokus på ansvarstagande, hälsofrämjande och hållbarhet".

Regeringen kommer dessutom under våren 2018 med en proposition som bygger apoteksmarknadsutredningen som presenterades i början av mars.