Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, ser både positivt och negativt på Skolkommissionens förslag.

Det är bra att de förespråkar aktivt skolval och slår fast att friskolorna ska stanna. Men lottningen är en dålig idé, och där har vi ju tydligt med oss folket, säger hon.

Riksförbundet vill se mer fokus på fördelningen av de resurser som redan finns, istället för att skolorna ska söka mer pengar.

Man måste också tänka på att det är otroligt viktigt att ha höga förväntningar på alla elever – oavsett deras bakgrund, säger Ulla Hamilton.