En nederländsk domstol har begärt att åklagare ska inleda en förundersökning om ansvar kopplade till jordskalv orsakade av gasproduktion vid landets största gasfält i Groningen.

Enligt domstolen har åklagarna hittills inte utrett tillräckligt om brott kan bevisas. Åklagare har tidigare hävdat att det rör sig om en civilrättslig fråga.

Nam, ett samägt bolag ägd av jättarna Shell och Exxon, som driver produktionen i Groningen, har tidigare tagit på sig ansvaret för skador på bland annat byggnader som orsakats av de relativt svaga skalven.