Sprickan mellan de två regeringspartierna i frågan blev uppenbar när riksdagen debatterade unga, ensamkommande afghaners situation. MP vill se en lagändring för att fler afghaner ska få stanna i Sverige.

Afghanistan är ett av världens farligaste länder och det finns mycket små möjligheter att skapa någon form av normalt liv för de som återvänder utan nätverk, sade MP:s migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.

Hon pekade bland annat på att Migrationsverkets långa handläggningstider förändrat förutsättningarna för de unga ensamkommande afghaner som kom till Sverige 2015. Många hinner fylla 18 år innan Migrationsverket fattat beslut i asylärendena.

Artikelbild

| Afghanska asylsökande köar in till Riksdagshuset för att lyssna på debatten om situationen för ensamkommande flyktingbarn.

"Är bråttom"

Enligt Ferm var regeringens intentioner att värna unga ensamkommande under 18 år när asyllagstiftningen skärptes i november 2015, framförallt genom att fortsatt kunna bevilja dem permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga.

Vi ville inte se tusentals asylsökande ungdomar få avslag och vi ville inte att de skulle få det i höst bara för att de fått vänta i flera år på beslut, sade Ferm.
MP vill att dessa unga, som kan bli en viktig del i att bygga ett framtida Sverige, ska få en ny chans. Som vi ser det kommer det sannolikt att krävas ny lagstiftning och det är bråttom.
Artikelbild

| Afghanska asylsökande på åhörarläktaren i Riksdagshuset för att lyssna på debatten om situationen för ensamkommande flyktingbarn.

Migrationsminister Heléne Fritzon svarade att det inte är "angeläget" med en lagändring.

Regeringens linje är väldigt tydlig. Vi ser inte att en lagändring skulle hantera situationen på ett bra sätt, säger hon till TT.

Många åhörare

Maria Ferm uppgav efter debatten att hennes parti driver frågan om en lagändring, men att det inte finns något sådant förslag hos regeringen,

vilket Heléne Fritzon också bekräftar.

I debatten uppgav migrationsministern att Migrationsverket lovat att alla under 18 år som sökt asyl under 2015 och 2016 ska få sin sak prövad i år.

TT: Men många kommer att ha hunnit fylla 18 år.

Det är ju så att det är den ordning vi har och vi följer Genèvekonventionen i Sverige, så klart. Den säger att man prövar beslutet utifrån den ålder barnet har vid beslutstillfället.

Många ensamkommande unga afghaner hade kommit till riksdagen för att lyssna på debatten. De fick höra migrationsministern försvara den reglerade invandringen och betona att Sverige har ett rättssäkert asylsystem, där beslut tas av Migrationsverket och domstolar, inte av politiker.

Den som får avslag måste så klart också återvända, sade Fritzon.

Debatten hade begärts av Vänsterpartiet som helst vill se en amnesti för unga ensamkommande som drabbats av långa handläggningstider.