Det är inte bara sjukvårdens ansvar, utan hela samhällets, säger generalsekreteraren Jenny Vinglid.

Riksförbundet Hobs ser en stark koppling mellan övervikt och psykisk ohälsa.

Många isolerar sig på grund av fetma, vilket gör att de mår psykiskt sämre, vilket i sin tur leder till att man orkar röra sig mindre, säger Jenny Vinglid.

I dag är det upp till varje landsting och kommun att utforma riktlinjer för att förhindra fetma och övervikt. Hobs vill se mer nationell samordning, och Jenny Vinglid säger att det behövs bättre kunskap.

Fetma är en sjukdom som behöver behandling, det måste sjukvården och samhället i stort förstå, säger hon.

Inget som förvånar

Att övervikten och fetman ökar är inget som förvånar forskaren Stephan Rössner. I 40 år har han forskat inom ämnet, och sett en stadig ökning i antal drabbade.

Det har ju inte hänt så mycket nytt nu egentligen, men människor rör sig mindre och äter mer, säger han.

I dagens samhälle gör prylar det allt enklare att sitta stilla, påpekar Rössner. För att människor ska röra sig mer anser han att mer måste göras såväl inom skolan som inom livsmedelsindustrin.

Även han framhåller att många överviktiga mår dåligt och behandlas illa. De förlöjligas och blir deprimerade.

Det är klart att det påverkar den psykiska hälsan, säger han.

Stämplas som lat

Jenny Vinglid poängterar att det finns ett stort spann i den psykiska ohälsan. Man kan drabbas av allt från lättare ångest till en tyngre diagnos.

Har man fetma stämplas man fortfarande som lat i dagens samhälle, säger hon.