Rösten spelar en viktigare roll för hur vi uppfattar känslor än ansiktet, enligt en studie i American Psychologist som Vetenskapsradion rapporterar om.

Över 1 700 personer medverkade i experiment där de fick delta i eller ta del av samtal. En del samtal fick deltagarna bara lyssna till, andra samtal fick de bara se på och vissa fick både se och höra.

Experimenten visade att deltagarna bättre uppfattade känslor när de enbart lyssnade på ett samtal. Enligt forskarna beror det på att personerna då fokuserade mer på vad som sades och på vilket sätt än när även ett ansiktsuttryck fanns att ta ställning till.