Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) delar åklagare Jennie Nordins uppfattning att lagstiftningen bör skärpas vad gäller forskningsfusk.

Det är verkligen förskräckligt det som hänt, och vi påminns om det lidande som patienterna utsatts för. När det gäller straffansvaret är det bra att det är grundligt utrett, men det framkom ju också att brott mot etikprövning inte kunnat göras på grund av den korta preskriptionstiden, säger hon.

En lagändring förbereds. Utredaren Gudmund Toijer ska i december lägga fram förslag om hårdare straff för den som gör sig skyldig till forskningsfusk. Påföljden är i dag maximalt sex månaders fängelse.

Det är oerhört viktigt att vi har ett förtroende för forskningen, och att etikprövning sker. Ingen patient ska utsättas för experiment, säger Helene Hellmark Knutsson.