Epilepsimediciner med substansen valproat ligger bakom allvarliga missbildningar hos mellan 2 150 och 4 100 barn födda i Frankrike sedan år 1967, enligt en ännu inte offentliggjord studie av franska läkemedelsverket ANSM.

Kvinnorna som tog läkemedlet under graviditeten hade fyra gånger så stor risk att föda ett barn med missbildningar som ryggmärgsbråck (spina bifida), fel på hjärtat och på könsorganen.

Risken för autism och utvecklingsstörningar var också högre, vilket ska undersökas närmare i en kommande studie.

Sambandet mellan läkemedel med substansen och missbildningar har varit känd sedan 1980-talet, men valproat kan fortfarande förskrivas till gravida kvinnor i Frankrike om all annan behandling misslyckas. I Sverige uppmanas kvinnor som tar läkemedlet att vara noga med preventivmedel under behandling.