"Det är en skandal att en misstänkt våldtäktsman kan undanhålla sig rättsväsendet och därmed slippa prövning i domstol", skriver Massi Fritz till TT.

Bevisen borde ha prövats i domstol, anser hon.

"En rättslig prövning för den som har utsatts för en våldtäkt är väldigt viktig, liksom möjligheten att få en upprättelse."

"Min klient är chockad och inget nedläggningsbeslut kan få henne att ändra på att Assange har utsatt henne för en våldtäkt", fortsätter hon.

Riktar kritik

Massi Fritz riktar också kritik mot att man lägger ned en förundersökning efter så lång tid, och anser att Sverige borde "se över regler om slutdelgivning och rätten att väcka åtal när den misstänkte medvetet håller sig undan en rättslig prövning, vilket Assange har gjort i alla år".

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, är också djupt kritisk:

Vi har en principiell åsikt att misstänks man för ett brott ska det prövas, oavsett om man heter Assange eller är en vanlig svensk, säger hon till TT.
Det är jätteallvarligt för kvinnorna som utsatts att det dragit ut så långt på tiden. Det är oacceptabelt att det tagit så lång tid och nu slutar på det här sättet.

Ifrågasätter hanteringen

Clara Berglund hävdar att typen av brott också kan ha betydelse:

Vi upplever att de här brotten inte tas på så stort allvar som de borde, och att det är väldigt få fällande domar. Man kan inte låta bli att tänka: Om det här inte var ett sexualbrott, hade det hanterats på samma sätt då?