Poliser ska lättare kunna få skadeståndsersättning om de utsätts för kränkning eller våld när de gör ett ingripande, anser en majoritet i riksdagen.

Nu uppmanar riksdagen i ett så kallat tillkännagivande regeringen att det bör utredas hur lagen kan ändras för att polisers rätt till ersättning om de utsätts för allvarlig kränkning kan utökas.