Föräldrar som mixtrar med sina barns insulinpumpar varnas av läkare:

Vi ser en stor medicinsk risk; en bugg i syste­met skulle kunna göra att barnet i värsta fall får fel insulindos, vilket kan vara livsfarligt, säger barnläkaren Frida Sundberg till Dagens Medicin.

Helautomatiska insulinpumpar finns ännu inte på den svenska marknaden, men halvautomatiska pumpar kan manipuleras och "uppgraderas" med hjälp av nedladdad programvara. Enligt företrädare för Barnläkarföreningen, som slagit larm till Läkemedelsverket, finns föräldrar till diabetessjuka barn som bygger om pumparna så att insulintillförseln helt automatiseras.

Läkemedelsverket har dock inga lagliga möjligheter att ingripa mot hanteringen. Inte heller Inspektionen för vård och omsorg säger sig kunna förhindra att föräldrar använder insulinpumpar på annat sätt än avsett. Men inspektionen påminner om att sjukvårdspersonal har skyldighet att anmäla till kommunen om man bedömer att ett barn är i fara.