Den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar har skulder till staten, missköter redovisningar och betalar ut otillåtna lån, rapporterar Dagens Nyheter.

Al-Azhars ägarstiftelse är skyldig 2,3 miljoner kronor på grund av eftersläpade skatter och avgifter. Skatteverket har dömt ut straffavgift för försenad inkomstdeklaration.

Årsredovisningar från dotterbolag saknas för flera år trots revisorkritik. I fjol fick länsstyrelsen hota med vite för att få in ekonomisk redovisning. Därtill har stiftelsen och flera dotterbolag lånat ut miljonbelopp till ett företag som drivs av en av skolans grundare, vilket strider mot aktiebolagslagen.

Den personen har fortfarande en ledande position inom Al-Azhar. Efter en polisutredning om ekonomiska brott hålls på fredagen en rättegång mot personen vid Solna tingsrätt.