Under natten har en bil kört ner i ett dike vid en trevägskorsning och sedan fortsatt in på en villatomt i Toarpsdal, öster om Borås.

Det är fjärde gången den här villaägaren får besök av en bil på sin tomt, säger Joakim Danz, stationsbefäl vid polisen i Borås till Borås Tidning.

Föraren har lämnat bilen. Den som står som ägare till bilen är känd av polisen sedan tidigare och saknar körkort. Det är oklart exakt hur olyckan har gått till.