Under tisdagskvällen höll Rosendals fastigheter ett öppet informationsmöte i Knivsta. Omkring 120 Knivstabor kom till mötet som handlade om Rosendals projekt, bygget mitt emot kommunhuset, där Mojjen nyligen stod. Kvarteret innehåller bland annat Knivstas framtida centrumtorg och bostäder. Rosendal planerar att bygga tre huskroppar med ett höghus på 12 våningar på platsen något som överklagats med tanke på miljöfaktorer som skugga och höga ljudnivåer i form av buller. Dock har inga protester fått gehör.

– Knivstaborna fick denna kväll berätta vilka servicefunktioner de vill ha i byggnaderna, säger Henrik Svanqvist, vd för Rosendal.

Flera av mötesdeltagarna tyckte att det är viktigt att platsen ska ha en strategisk betydelse och med förankring till platsens historia som har handlat mycket om trä och sågverk, enligt honom.

Knivstaborna vill också ha en grön, hållbar, trygg och trivsam mötesplats som vänder sig till alla åldersgrupper.

De vill ha ett varierat utbud av handel och service, alltifrån olika restauranger och kaféer till apotek, pressbyrå, bageri, butiker och blomsterbutik.

– Pendlarvänlighet är också ett önskemål, att det ska vara lätt att ta sig fram och tillbaka från stationen.

Henrik Svanqvist berättar att bostadsdelen i de två tornhusen kommer att byggas i trä. Det blir 74 lägenheter med en mix från enrummare upp till fyrarumslägenheter.

Målet är att bygget kommer igång våren 2018 och att det står klart 2020.

– Vi kommer att presentera projektet mer i detalj i samband säljstart i november, säger Henrik Svanqvist.