Under hösten 2016 ombads Knivstabor att se över sina cyklar och skänka de man inte behövde till Knivsta Rotaryklubb som var intresserade av herr- , dam- och ungdomscyklar oavsett kondition.

Initiativet togs av Henrik Forsgren, Knivsta Rotaryklubbs nuvarande president som varit med om ett liknande framgångsrikt projekt i Sydtyskland.

Sedan har en handfull medlemmar i klubben ägnat timmar åt att meka och fixa så det har blivit 28 trafiksäkra cyklar av de 38 som donerades.

De färdigställda cyklarna har sedan sålts för en symbolisk summa till främst ungdomar och vuxna med begränsad ekonomi. Rotaryklubben understryker att det inte har funnits något vinstintresse utan man har tagit en liten avgift då man gjort bedömningen att man är mer rädd om något som inte varit helt gratis. Intäkterna går oavkortat till nya välgörande ändamål.