Irritation över motorbuller och buskörning med epatraktorer och bilar  i Heby har uppmärksammats vid flera tillfällen i media de senaste månaderna. Efter ett möte mellan motorungdomarna och företrädare från kommun och polis för en knapp månad sedan hölls en liknande träff i källaren i Folkets hus på onsdagskvällen där även allmänheten var inbjuden.

Under första halvan av mötet, där sammanlagt ett drygt 40-tal personer deltog, lämnades ordet fritt. Vittnesmål om brummande motorer, skrikande däck och buskörning med a-traktorer och bilar under kvällar och nätter blandades då upp med ungdomarnas version av situationen.

– Buskörning i samhället till två-tre om nätterna tillhör vanligheterna, och i vissa fall till framåt fem-sex, sade en av de närboende.

Artikelbild

| Motorburna. Ronja Bergsten (till vänster), Dominik Brandenburg och Moa Berglund var tre av sammanlagt ett 30-tal motorburna ungdomar som deltog i mötet i Heby.

– Jag har inte sovit en hel natt på fem månader, var en annan av kommentarerna.

Klagomål som motorungdomarna till viss del slog ifrån sig.

– I många fall är det folk utifrån som kommer hit och buskör så sent, och deras handlande kan inte vi ansvara för, var en synpunkter - som de flesta motorungdomarna nickade menande åt.

Efter en fikapaus diskuterades lösningar - och då mjuknade tonen – och mötet avslutades i försonande ordalag – och med konkreta beslut. Tillsammans beslutades att verka för samförstånd, att bilda en slutna facebookgruppen med namnet ”Vi ska mötas på mitten” där fortsatta diskussioner ska föras i god ton, och att man tillsammans ska verka för att hitta en alternativ lokal eller plats där motorungdomarna kan hålla till i framtiden.

– Ett positivt möte som ger hopp inför fortsättningen, jag upplever att ungdomarna tar våra synpunkter på allvar och att de också vill ha en förändring, säger Håkan Persson, en av de närboende som var med på mötet.

Själv är han till och med beredd att hjälpa ungdomarna praktiskt vid exempelvis iordningsställande av en lokal.

– Visst har vi känt oss förbittrade ibland, men vi är beredda att lägga det åt sidan och göra det bästa av det som har påbörjats i kväll. Jag känner hopp, fortsätter Håkan Persson.

Även Dominik Brandenburg och Moa Berglund, som senaste tiden fört motorungdomarnas talan, är nöjda med mötet.

– Det bästa är att vi har kunnat prata i god ton och att vi kommit överens om konkreta saker, säger Moa Berglund.

– Det känns bra! Nu ska även vi göra allt vi kan för att det här ska bli bra, säger Dominik Brandenburg.