Harbo är eftersatt av kommunen både när det gäller underhåll och satsningar. Det menar ortsborna Uno Philipsson och Steve Thell som efterlyser mer kommmunalt engagemang i sin ort.

– Vi företräder den allmänna uppfattningen i Harbo och jag kan säga att vi känner oss bortglömda, säger Uno Philipsson som förutom att han är engagerad ortsbo även representerar Socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden.

Duon efterfrågar bättre omskötsel av samhället.

Artikelbild

| Efterfrågar kommunalt engagemang. Uno Philipsson och Steve Thell efterfrågar mer kommmunalt engagemang i sin ort, bland annat bättre omskötsel av samhällskärnan och bostadsbyggande.

– Samhällskärnan är rörig, grönområdena dåligt omskötta, och några ordentliga möteslokaler eller idrottsanläggningar finns inte, säger Steve Thell och fortsätter:

– Dessutom tycker jag att kommunledningen exempelvis borde backa upp Harbobornas åsikter när det gäller omgörningen av de nya busshållhållplatserna och se till att det byggs bostäder för de som vill flytta hit.

Duon framhåller ortens närhet till Uppsala, goda bussförbindelser och låga bostadspriser och menar att det finns stora möjligheter till expansion i Harbo.

Kommunalrådet Marie Wilén (C) poängterar att det under de senaste åren skett en upprustning av en av Harbos lekplatser samt röjning i området.

– Kommunen har även stöttat Harbobornas åsikter vad gäller omgörning av busshållplatserna, säger Marie Wilén.

När det gäller byggnation av bostäder i kommunal regi menar hon att Harboborna inte är ensamma om den önskan.

– Men med den tillväxt vi har i kommunen måste vi prioritera byggnation inom barnomsorg och skola där en utökning av Östervåla skola nu är aktuell, säger Marie Wilén som ändå framhåller den senaste stora kommunala bostadssatsningen, Torghörnet i Östervåla, som ett lyft för bostadsbyggandet i norra kommundelen.

– Jag är övertygad om att det gjort att fler vågat sig på privata bostadsinitiativ i framför allt Östervåla och Harbo, säger hon.

Antalet bostäder har ökat i Harbo de senaste åren genom just privata initiativ. Ett 20-tal hyreslägenheter har iordningsställts av Himmelriket i Heby AB och Pilab, byggentreprenör Ove Karlsson har byggt både hyreslägenheter och villor medan 15 bostadsrätter byggts på Smedsbo-området av Uppsalaföretaget Room 4 You och Våla Bostäder AB. Den sistnämnda ägarkonstellationen diskuterar ytterligare bostadsprojekt i Harbo, samt omvandling av Frälsningsarméns tidigare lokal till bostadsrätter. Dessutom planerar Hebyfastigheter att omvandla den tidigare postlokalen i Harbo till två hyreslägenheter.