Det är framför allt bristen på nederbörd och ett varmare väder än normalt det senaste året som betytt att grundvattennivån i Heby kommun, liksom i större delen av landet, sjunkit till ovanligt låga nivåer.

– Grundvattennivån har faktiskt inte varit så här låg på 20 år, och som mest har nivån under vårvintern sjunkit med fyra-fem centimeter i veckan, vilket är väldigt mycket, berättar Olle Eriksson, drifttekniker på kommunens VA-enhet.

Grundvattennivån är i dagsläget i runda tal drygt två meter lägre än vid de mest gynnsamma grundvattenförhållandena. Redan förra sommaren var grundvattennivån låg i Heby kommun, och just nu ligger nivån ytterligare cirka 80 centimeter lägre. I fjol drabbades bland annat husägare med egna brunnar.

Artikelbild

| Mätning var fjortonde dag. Mätutrustningen som avläser grundvattennivån består av ett sänkeförsett avläsningsband. Mätningarna görs numera var fjortonde dag vid kommunens samtliga mätarställen i Heby, Tärnsjö, Runhällen och Huddunge.

– De som fick sinande brunnar i fjol kan vi bara uppmana att försöka göra något åt sina brunnar, för situationen kommer med säkerhet att bli ännu svårare i år, säger VA-ingenjör Emma Matschoss-Falck.

Tillsammans med kommunens VA-chef Lena Gustafsson befinner vi oss vid ett av fyra mätarställen i centrala Heby för att få en rykande färsk siffra på grundvattennivån. Ett pip indikerar att Olle Erikssons mätutrustning nått vattenytan och det visar sig att nivån har sjunkit ytterligare två centimeter sedan den senaste mätningen.

– Det är faktiskt överraskande mycket, säger Olle Eriksson bekymrat.

Hur allvarligt är läget?

– Nivåerna är låga men inte så pass låga att några ytterligare åtgärder behöver vidtas just nu, men åtgärder kan bli aktuella närmare sommaren, säger kommunens VA-chef Lena Gustafsson.

Däremot uppmanar trion från kommunens VA-enhet invånarna till försiktighet med det kommunala dricksvattnet som hämtas från vattentäkter i Heby, Tärnsjö, Runhällen och Huddunge.

– Det handlar om att vara sparsam med vattnet i vardagen, exempelvis så enkla saker som att diska och tvätta med fulla maskiner, att duscha kortare tid och att inte låta kranar stå på i onödan, säger Lena Gustafsson.

– Det handlar också om att undvika onödig bevattning och att kanske heller inte tvätta bilen lika ofta som vanligt, säger Emma Matschoss-Falck.

Vad händer om nivåerna fortsätter sjunka?

– Då måste vi vidta åtgärder som bevattningsförbud och i värsta fall ransonering, säger Lena Gustafsson.

Vad kan få grundvattennivån att stiga igen?

– Massor av regn under våren och fortsatt rikligt med regn hela sommaren! Men det kanske inte alla tycker låter så kul, säger Olle Eriksson med ett leende.