Enligt de första planerna skulle inflyttning i de ombyggda lokalerna i Bahco-området vid Fannalundsvägen (tidigare Tallbacksvägen) ske i augusti 2018 men ännu har bygglovet inte blivit beviljat. Troligen kommer ärendet upp för beslut hos kommunen i november.

– Vi är startklara. När vi kan komma igång beror på när bygglovet blir klart, säger EHB:s VD Jennie Sahlsten.

Planerad byggstart är satt till mars 2018. Inflyttningen blir då drygt ett år senare än den första beräkningen, i augusti 2019.

Totalt ska 58 ungdomsbostäder med max 35 kvadratmeter per lägehet byggas i den gamla kontorsdelen. För att få hyra en ungdomslägenhet måste man vara under 28 år men sen har man rätt att bo kvar i lägenheten även efter man fyllt 28.

Den lägre huskroppen i anslutning till huvudkontoret ska rivas för att sedan byggas upp igen. Det är för att tegelfasaden ska kunna behållas men lokalerna byggas så att de passar dagens verskamhet. Där planeras för ett tiotal bostäder för vård- och serviceförvaltningens ungdomsboende.

Bakom den ska ett nytt hus med 53 bostäder byggas och i Bahcos gamla matsal finns planer föra en förskola i tre våningar med plats för 120 barn.

Troligen börjar man med att bygga ungdomsbostäderna.

– Men vi projekterar för alla delarna samtidigt, förskolan måste med i processen då den ska vara klar i augusti 2019, säger Jennie Sahlsten.

Totalt är det cirka 9 000 kvadratmeter yta som ska om- och nybyggas vid de före detta industrilokalerna i Fanna.